Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych do CHF. Oferujemy klientom analizę umowy kredytowej, dochodzenie nadpłaconych rat kredytu lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu.

Podstawowym roszczeniem, które można skierować względem banku jest dochodzenie niesłusznie nadpłaconych rat po ich ponownym przeliczeniu według kursu początkowego tj. z dnia zaciągnięcia kredytu lub wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Przykładowo jeżeli kurs początkowy wynosi 2,00 PLN za 1,00 CHF, a bank w odniesieniu do danej raty zastosował kurs 4,00 PLN za 1,00 CHF wysokość roszczenia wynosi aż 50% raty kredytu.

W ramach obsługi prawnej nasza kancelaria dokonuje przeliczenia wszystkich rat kredytu według powyższego schematu. Na tej podstawie dochodzi do ustalenia wysokości roszczeń Klienta.

Szacunkowa kwota roszczeń przy 10-letnim kredycie o wartości:

  • 250 tys. CHF wynosi 200 000 zł
  • 200 tys. CHF wynosi 150 000 zł
  • 150 tys. CHF wynosi 100 000 zł
  • 100 tys. CHF wynosi 80 000 zł

Powyższe roszczenia oparte są o założenie, że postanowienia umowy kredytu pozwalające bankowi na przeliczenie salda i rat kredytu na CHF mają niedozwolony charakter zgodnie z art. 385[1] kodeksu cywilnego. Tego typu zapisy umowy nie wiążą konsumenta. Dlatego też bank nie miał prawa stosować przeliczeń kursowych w rozliczeniu z kredytobiorcami.

Aby można było powoływać się na niedozwolony charakter danego zapisu, muszą zostać spełnione cztery przesłanki:

  1. umowa musi być zawarta z konsumentem,
  2. postanowienia umowy nie mogą być uzgadniane z konsumentem indywidualnie,
  3. kwestionowane postanowienia nie mogą dotyczyć głównych świadczeń stron,
  4. postanowienia umowy powinny kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Więcej na temat niedozwolonych postanowień umownych znajdą Państwo TUTAJ

KONTAKT

adw. Tomasz Majkowycz

tel.: 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl