Postanowienia umowy kredytu, które pozwalają bankowi na przeliczanie salda oraz rat kredytu według kursu CHF określonego w Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w banku stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 kodeksu cywilnego, bowiem kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

Czytaj więcej…